Status prawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle jest organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej należącym do struktur administracji zespolonej w powiecie. Obszar jego właściwości obejmuje miasto Jasło i powiat jasielski.

W ramach administracji zespolonej w powiecie podlega zwierzchnictwu Starosty Jasielskiego.

 

W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej PPIS jest organem niższego stopnia w stosunku do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaśle jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle. Działa w formie podmiotu leczniczego finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Podkarpacki.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaśle.

 

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jaśle mgr inż. Zbigniew Paja.

Biuletyn Informacji Publicznej - PSSE Jasło                              webMaster: LookMedia