Logo PSSE Jasło

Infolinia - Koronawirus

  r.

    STRONA GŁÓWNA

 
Automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny - nowy numer +48 22 25 71 145 to nowy numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę.

UWAGA
W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy dzwonić pod numer +48 22 25 00 115


Kolejne ułatwienia kontaktu. Masz wynik pozytywny testu na koronawirusa? Możesz zgłosić swoich domowników, którzy powinni być objęci kwarantanną wypełniając formularz. Nie musisz już czekać na telefon od sanepidu:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/kontakt


Telefony z nakładaniem decyzji o kwarantannie wykonywane są pomiędzy 9:00 a 20:30 codziennie. Podejmowane są 2 próby kontaktu, w dwóch kolejnych dniach. Automat dzwoni z numeru +48221043705

Treść komunikatu (PDF)Podstawy wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji
w warunkach domowych wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby


Pobierz (PDF)ZUS będzie pozyskiwać dane o kwarantannie i izolacji do wypłaty świadczeń chorobowych

Pobierz (PDF)Bezpieczny powrót do szkołyPlakat - Myj ręce - dla dzieci (PDF)

Plakat - Jak skutecznie myć ręce (PDF)Informacje dla pracodawców w związku z SARS-CoV-2 (PDF)

Link - wytyczne dla branż

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, że będzie wykonywał bezpłatne badania wody pochodzącej ze studni przydomowych, które stanowią dla mieszkańców powiatu jasielskiego jedyne źródło zaopatrzenia w wodę, a zostały zalanie bądź podtopione w wyniku przechodzących w ostatnim czasie intensywnych opadów atmosferycznych.

Studnie, które spełniają powyższe kryteria należy zgłaszać do urzędów gmin właściwych ze względu na miejsce ich lokalizacji.

Bezpłatnym badaniem będą objęte parametry: bakterie grupy coli oraz Escherichia coli.

O sposobie i harmonogramie realizacji w/w badań tut. Inspektor Sanitarny będzie informował w kolejnych komunikatach.

WYTYCZNE

Alkohol etylowy 96% skażony do dezynfekcji (PDF)

Instrukcja alkohol (PDF)

Wytyczne na temat swoistego zapobiegania tężcowi
u zranionych osób (PDF)Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle informuje, iż jest
w posiadaniu środków do dezynfekcji studni oraz pomieszczeń, które w wyniku intensywnych opadów uległy podtopieniu. Środki będą przekazywane na rzecz poszczególnych gmin po uprzednim kontakcie ich przedstawicieli z tut. Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną.

UWAGA !

Informacje o zwalczaniu skutków intensywnych opadów

Informacja o wodzie do picia (PDF)
Informacja o zapobieganiu chorobom zakaźnym (PDF)
Informacja dotycząca dezynfekcji (PDF)
Informacja dotycząca żywności (PDF)


Informacje GIS o zwalczaniu skutków intensywnych opadów

+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach
kwarantanny i zdrowia


Chcesz uzyskać odpowiedź online?
Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


Użytkowanie instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych
Aktualizacja (PDF)
(DOC)

Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (PDF)

Dezynfekcja pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie i skuteczność powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 (PDF) (DOC)

Użytkowanie instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się
COVID - 19 (PDF)
(DOC) 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13
38-200 Jasło

tel. +48 222 500 115
fax. (13) 446 34 66


e-mail:


NIP: 685-19-20-896⤻ do góry

 
 

Na skróty | Strona gówna | Aktualności | Żywność | Woda | Zdrowie | Oświata | Wypoczynek | Deklaracja dostępności |

 


Copyrights © PSSE w Jaśle, All rights reserved